SUOM1515 SUOMEN KIELI, TUTKIJAN OPINTOPOLKU, 60–80 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomen kieli, tutkijan opintopolku, FM (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
avaa kaikki

SUOMEN KIELI, TUTKIJAN OPINTOPOLKU

Suomen kielen syventäviä opintoja, pääaine 80 op, sivuaine 60 op
Valinnaiset opinnot
Jos pakollinen opintojakso on tehty minimiä (5 op) laajempana, valinnaisten opintojen määrä vastaavasti vähenee. Pakolliset opinnot + tarvittava määrä valinnaisia opintoja = 80 op (pääaine) tai 60 op (sivuaine).
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset