Biotekniikan pääaineopiskelijalle soveltuvat sivuaineet, 20 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
avaa kaikki

Biotekniikan pääaineopiskelijalle soveltuvat sivuaineet

Kemia 20 op
Vähintään 20 op kemian laitoksen perus- ja aineopintotasoisia opintoja ottaen huomioon kurssien esitietovaatimukset. Kurssit voi valita esimerkiksi näiden joukosta.
Informaatioteknologia 20 op
Vähintään 20 op informaatioteknologian laitoksen perus- tai aineopintotasoisia opintoja ottaen huomioon kurssien esitietovaatimukset. Kurssit voi valita esimerkiksi näiden joukosta.
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules