Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tietotekniikan pääaineopiskelijalle soveltuvat sivuaineet, 20 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
avaa kaikki

Tietotekniikan pääaineopiskelijalle soveltuvat sivuaineet

Yleiset luonnontieteen opinnot 20 op
Pakollisena kurssina maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen / Big History of the universe and nature 8 op. Loput kursseista on valittava tiedekunnan perusopintokokonaisuuksiin kuuluvista opinnoista, poislukien informaatioteknologian laitoksen, matematiikan ja fysiikan perusopinnot, siten, että siihen kuuluu opintoja vähintään kahdesta eri oppiaineesta.
Matematiikka 20–25 op
Matematiikan sivuaineeksi voi valita yhden moduulin seuraavista. Opiskelijaa suositellaan neuvottelemaan matematiikan sivuainekokonaisuuden sisällöstä etukäteen oman pääaineensa professorin kanssa. Huom. kaikkia kursseja ei luennoida joka vuosi, ks. kurssikuvaukset.
Analyysi 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. SMAT5045 on pakollinen opintojakso. Loput voi valita vapaasti ohessa luetelluista kursseista tai muista erikseen sovittavista analyysin erikoiskursseista.
Optimointi 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. Mainittujen lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia optimoinnin erikoiskursseja.
MATE5356 Vektorilaskenta, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
MATE5355 Tieteellinen laskenta, 4 op
Informaatioteoria ja algoritminen matematiikka 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. Mainittujen lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia informaatioteorian tai algoritmisen matematiikan erikoiskursseja.
MATE5060 Algebran peruskurssi I, 5 op
MATE5039 Kombinatoriikka, 4 op
MATE5114 Logiikka, 4 op
MATE5123 Lukuteoria, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
Fysiikka 20 op
Suositellaan fysiikan peruskursseja 1, 3 ja 4. Loput kursseista vapaavalintaisia perus- tai aineopintoja kokoelmasta Fysikaalisten tieteiden sivuaineopintokokonaisuudet.
Tietojärjestelmätiede 20 op
Seuraavista valitaan 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. Lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia tietojärjestelmätieteen kursseja. Huom. kaikkia kursseja ei luennoida joka vuosi, ks. kurssikuvaukset. Tietojärjestelmien mallintaminen 5 op, Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op, Tietojärjestelmien kehittämisprojekti 5 op, Usability Testing 5 op, Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op, Harjoitustyö 3-6 op, Työ- ja tietojärjestelmät harjoitustyö 3-6 op.
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules