Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena, 25 op

Sisältö

Laskentatointa ja rahoitusta sivuaineenaan lukevat opiskelijat valitsevat sekä KTK- että KTM-tutkinnossa
seuraavista opintojaksoista vähintään 25 op.

Lisätiedot

Laskentatointa ja rahoitusta sivuaineenaan lukevat opiskelijat valitsevat laskentatoimen ja rahoituksen perus- ja aineopintoja yhteensä vähintään 25 op. Lisäksi huomioon tulee ottaa aineen yleiset suoritusjärjestyssuositukset.

Erittäin suositeltava on, että KTM-tutkinnossa sivuaineopiskelijat suorittavat syventäviä opintoja vasta, kun yhteensä 32 op perus- ja aineopintoja on suoritettu. Ko. opinnot voivat sisältyä osittain tai kokonaan KTK-tutkintoon.

HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t).

HUOM! Kaikki opintojaksot eivät ole tarjolla muille kuin kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Lisätietoja opintotarjonnasta muiden tiedekuntien opiskelijoille on saatavilla intranetistä (https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/muuttdk/Sivut/home.aspx).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Sivuainesuositukset (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Sivuainesuositukset (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Sivuainesuositukset (Tietojärjestelmätiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki

Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena

Suoritettava vähintään 25 op. Erittäin suositeltavaa on, että sivuaineopiskelijat suorittavat syventäviä opintoja vasta, kun 32 op perus- ja aineopintoja on suoritettu. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t).
Syventävät opintojaksot
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos