Yhteiset opinnot, 23 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
avaa kaikki

Yhteiset opinnot

FFYS5004 Fysiikan peruskurssi 2, 4 op
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules