Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL0001 Sosiaalitieteiden perusopinnot, 2016-2017, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yliopistotasoiset perustiedot sosiaalitieteistä, suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Sisältö

Opiskelija suorittaa suomalaisen yhteiskunnan opintojakson (6 op), sosiaalitieteisiin johdattavan opintojakson (9-12 op), sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisen opintojakson (4 op) sekä valinnaisia erityisalaopintoja sosiaalitieteissä (3-6 op).
Sosiaalitieteiden perusopintojen rakenne:
P.1 Suomalainen yhteiskunta, 6 op
P.2 Johdatus sosiaalitieteisiin, 9-12 op
P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 4 op
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat, 3-6 op
yht. 25 op

P.2 Sosiaalityön perusteet (3op) ja P.4 Sosiaalityön yhteiskunnalliset toimintaympäristöt (3op) ovat pakollisia sosiaalityön pääaineopiskelijoille.

Sosiaalitieteiden opiskelijalla täytyy olla suoritettu ensisijaisesti hakemansa pääaineen perusopintojen johdantokurssi (P.2).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

HUOM! Tämä opintokokonaisuus on voimassa lv 2016-2017. Lukuvuoden 2017-2018 sosiaalitieteiden perusopinnot löydät täältä: https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=31410&lang=fi&uiLang=fi&lvv=2017

---

Opintojaksojen vastaavuudet suhteessa aiempiin perusopintoihin (lukuvuosilta 2014-2016):

Vanhat vaatimukset => Uudet vaatimukset:
P.1 Johdatus Sosiaalitieteisiin, 14 op => P.2 Johdatus sosiaalitieteisiin (12 op) ja P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta (2 op)
P.2 Suomalainen yhteiskunta, 6 op => P.1 Suomalainen yhteiskunta, 6 op
P.3 Sosiaalitieteellinen tutkimus, 2 op => P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 2 op
P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat, 3 op => P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat, 3 op
Sosiaalitieteiden perusopintojen korvaavuuksia ja kokonaisuusmerkintää koskeviin kysymyksiin vastaa koulutussuunnittelija Lina Suominen (lina.suominen(at)utu.fi). Päätöksen perusopintojen korvaavuudesta antaa laitosjohtaja Hannu Ruonavaara.

SIVUAINEOPISKELIJAT: Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus on vapaasti suoritettavissa sivuaineopiskelijoille. Opintokokonaisuuteen ei tarvitse myöskään erikseen ilmoittautua. Opintokokonaisuus on edellytys sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön sivuaineopinnoille.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Taloustieteen laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalipolitiikka, VTK, 2016-2017 (Sosiaalipolitiikka)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet