Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta » Sosiaalitieteiden laitos » P.2 Johdatus sosiaalitieteisiin
P.2 Johdatus sosiaalitieteisiin, 9–12 op

Osaamistavoitteet

Johdatus sosiaalitieteisiin -opintojakson käytyään opiskelija osaa selostaa laitoksen oppiaineiden
- näkökulmia yhteiskuntaan, niiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia
- peruskäsitteitä ja yleisimpiä teorioita
- historiallista taustaa ja kehitystä
- käytännön sovelluksia

Sisältö

Opintojakso jakaantuu neljään seuraavaan osasuoritukseen, joista opiskelijan tulee suorittaa vähintään kolme:
- sosiaalipolitiikan perusteet (3 op)
- sosiologian perusteet (3 op)
- taloussosiologian perusteet (3 op)
- sosiaalityön perusteet (3 op)
Sosiaalitieteiden pääaineopiskelijat suorittavat opintojaksot osallistumalla luennoille ja suorittamalla luento- ja kirjallisuustentin yhdellä kerralla, sivuaineopiskelijat voivat halutessaan suorittaa opintojaksot laajemmilla kirjatenteillä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden perusopinnot, 2016-2017 (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
avaa kaikki

P.2 Johdatus sosiaalitieteisiin

Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet