Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos » Pakolliset opinnot
Pakolliset opinnot, 76 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Taloustieteen laitos
Syventävät opinnot (Taloustiede (yhteiskuntat.ala))
avaa kaikki
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet