Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomalais-ugrilaisten kielten kehitys ja vaihtelu, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sekä suomen kielen että suomalais-ugrilaisen kielikunnan sisällä esiintyvän vaihtelun periaatteet ja käytännön ilmentymät sekä ymmärtää kehityksen syyt ja kielenmuutoksen periaatteet.

Sisältö

Kokonaisuus koostuu kolmesta erillisestä kurssista, jotka luennoidaan eri periodeissa ja suoritetaan eri opettajille: Kielen kehitys 5 op (1. vuosi III, professori ja yliopistonlehtori), A4.a Suomalais-ugrilaisten kielten kehitys 3 op. (1. vuosi IV, professori) ja Alueellinen vaihtelu 2 op. (1. tai 2., I, yliopistonlehtori), ks. alla.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
avaa kaikki

Suomalais-ugrilaisten kielten kehitys ja vaihtelu

SUOM1489 Kielen kehitys, P, 5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset