Yritysjuridiikan perus- ja aineopintojaksot

Lisätiedot

Tähän kokonaisuuteen on koottu kaikki yritysjuridiikan tarjoamat perus- ja aineopintojaksot.

avaa kaikki

Yritysjuridiikan perus- ja aineopintojaksot

Ennen syksyä 2016 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksotarjonnan lukuvuosittaiset muutokset.
YJ052002 YJ2 Sopimusoikeus, 6 op
YJ052003 YJ3 Yhteisöoikeus, 6 op
YJ052004 YJ4 Yritysverotus, 6 op
YJ052007 YJ5 Oikeuslähteet, 6 op
YJ052019 YJ6 Henkilöverotus, 6 op
YJ052011 YJ7 Markkinaoikeus, 6 op
YJ052013 YJ9 Rahoitusoikeus, 6 op
YJ052015 YJ11 Työoikeus, 6 op
YJ052800 YJK Kandidaatintutkielma, 10 op
YJ052600 Harjoittelu, aineopinnot, 2–6 op
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law