Yritysjuridiikan syventävät opintojaksot

Lisätiedot

Tähän kokonaisuuteen on koottu kaikki yritysjuridiikan tarjoamat syventävät opintojaksot.

avaa kaikki

Yritysjuridiikan syventävät opintojaksot

Ennen syksyä 2016 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksotarjonnan lukuvuosittaiset muutokset.
YJ052025 YJS12 Transfer Pricing, 4 ECTS
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law