Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien syventävät opintojaksot

Lisätiedot

Tähän kokonaisuuteen on koottu kaikki taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien tarjoamat (ja muiden aineiden tarjoamat rinnakkaiskoodilliset) syventävät opintojaksot.

avaa kaikki

Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien syventävät opintojaksot

Ennen syksyä 2016 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksotarjonnan lukuvuosittaiset muutokset.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law