Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Biologian opettajan tutkinto-ohjelma (FM), 120 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Biology
avaa kaikki

Biologian opettajan tutkinto-ohjelma (FM)

Tutkintoon vaadittavat opinnot koostuvat alla mainituista biologian yhteisistä opintojaksoista (15 op), valinnaisista opintojaksoista (23 op ), pro gradu -tutkielmasta (20 op) ja graduseminaarista (2 op). Lisäksi tutkintoon kuuluu pakollisina opintoina opettajan pedagogiset opinnot (60 op).
Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 15 op
Suoritettava kaikki opintojaksot. Lopputentti tai -tentit suoritetaan yhteensä 8 op:n laajuisina.
Tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot 23 op
Mahdollisuuksien mukaan pro gradu -työtä tukevia kursseja. Harjoitustyökursseja 4-6 op esim. alla mainituista; kenttäkursseista alempaan tutkintoon sisältymättömät.
Pro gradu -tutkielma ja seminaari erikoistumisen mukaisesti 22 op
Suoritettava kaikki alla mainitut opintosuoritukset joko ekologian tai fysiologian ja genetiikan erikoistumisalata.
Department of Biology
DP in Biology
DP in Ecology and Evolutionary Biology
DP in Physiology and Genetics
DP in Biology Education Track
Finnish Study Modules