Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos » Biologian opettajan tutkinto-ohjelma (FM)
Biologian opettajan tutkinto-ohjelma (FM), 120 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Biologian opettajan tutkinto-ohjelma (FM)

Tutkintoon vaadittavat opinnot koostuvat alla mainituista biologian yhteisistä opintojaksoista (15 op), valinnaisista opintojaksoista (23 op ), pro gradu -tutkielmasta (20 op) ja graduseminaarista (2 op). Lisäksi tutkintoon kuuluu pakollisina opintoina opettajan pedagogiset opinnot (60 op).
Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 15 op
Suoritettava kaikki opintojaksot. Lopputentti tai -tentit suoritetaan yhteensä 8 op:n laajuisina.
Tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot 23 op
Mahdollisuuksien mukaan pro gradu -työtä tukevia kursseja. Harjoitustyökursseja 4-6 op esim. alla mainituista; kenttäkursseista alempaan tutkintoon sisältymättömät.
Pro gradu -tutkielma ja seminaari erikoistumisen mukaisesti 22 op
Suoritettava kaikki alla mainitut opintosuoritukset joko ekologian tai fysiologian ja genetiikan erikoistumisalata.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet