Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Data-analytiikan pääaine

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
avaa kaikki

Data-analytiikan pääaine

Pääaineen yhteisten opintojen lisäksi tulee suorittaa 15 op erikoistumisalan opintoja (kieliteknologia tai koneoppiminen ja algoritmiikka). Seuraavassa on lueteltu näille suunnille suositeltuja opintojaksoja. Luettelot ovat ohjeellisia, sillä kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa voidaan opinnot räätälöidä tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti niihin voi sisällyttää tietojenkäsittelytieteen, tietotekniikan ja TUCSin tarjoamia syventäviä opintoja.
Pääaineen yhteiset opinnot 40 op
Alla mainittujen kurssien lisäksi tulee suorittaa syventäviin opintoihin kuuluvia seminaareja 5 op.
Valinnaiset opinnot 27 op
Ellei opiskelija ole LuK-tutkinnossa suorittanut matematiikan lyhyttä sivuainetta, tulee hänen FM-tutkinnossa täydentää sivuaine 25 op:een. Sivuaineeseen tulee sisältyä Todennäköisyyslaskennan peruskurssi. Valinnaisiin opintoihin tulee valita sellaisia opintojaksoja, että maisteriopintojen muodostama kokonaisuus on järkevä. Tietojenkäsittelytieteiden kurssien valinnassa kannattaa huomioida, että TUCSin koko opetustarjonta on käytettävissä. Myös mahdolliset sivuaineopinnot sisällytetään valinnaisiin opintoihin. Sivuaineiksi voi valita samoja kuin tietojenkäsittelytieteiden kandidaatintutkinnon yhteydessä on esitetty. Mahdolliset kandidaatintutkinnon täydentävät opinnot pääaineen ja matematiikan osalta sisällytetään valinnaisiin opintoihin. Sama pätee muista pääaineista/korkeakouluista tulevilta mahdollisesti vaadittaviin täydentäviin opintoihin (poikkeuksena ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, vrt. aik.). Jos työharjoittelua (max 6 op) ei ole sisällytetty kandidaatintutkintoon, se on mahdollista suorittaa myös tässä kohdassa.
Opinnäyte 38 op
Pro gradu -tutkielma (30 op) ja erikoistyö (8 op) tehdään usein samasta aihepiiristä siten, että ensin mainittu painottuu aiheen teoriaosuuteen ja jälkimmäinen käytäntöön.
TKO_5328 Erikoistyö, 8 op
TKO_5330 Pro gradu -tutkielma, 30 op
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules