Opinto-oppaat
Pääaineen yhteiset opinnot, 35 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
avaa kaikki

Pääaineen yhteiset opinnot

TKO_3118 IxD Seminar, 5 ECTS
TKO_2102 Project, 15 ECTS
Pelinkehitys 15 op
TKO_3112 Game Design, 5 op
TKO_2029 Interactive Storytelling, 5 ECTS
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet