Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI3000 Tutkijan opintopolku, 60–80 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

Tutkijan opintopolku

väh. 80 op (pääaineopiskelijat) / väh. 60 op (sivuaineopiskelijat)
KKLT0011 Tutkijan taidot, 5–10 op
Teoria- ja metodikurssit ja seminaarit 15–30 op
Osakokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija hallitsee syvällisesti tieteenalan tai tieteenalojen teorioita ja menetelmiä. Oppiainekohtaisena tavoitteena on myös kielitaidon syventäminen.
Harjoittelu 5–10 op
Tutkijan opintopolkuun kuuluu vähintään 5 op:n laajuinen ohjattu harjoittelu. Harjoittelu tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kerryttää käytännön kokemusta tutkimusprojektissa toimimisesta. Työtehtävät voivat sisältää esim. aineiston keruuta, konferenssijärjestellyissä avustamista, projektin tapaamisten järjestelyjä tai tutkimusavustajan tehtäviä. Harjoittelupaikat voidaan jakaa esim. avoimella haulla tehtäväpankin kautta tai sopimalla projektin johtajan tai tutkijan kanssa.
VEKI0927 Työharjoittelu, P, 5 op
Projektikurssi 0–10 op
Kurssin aikana opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus hahmottaa kokonaisen tutkimushankkeen kulku teoriasidonnaisesta tutkimussuunnitelmasta hypoteesin ja materiaalin keruun sekä analyysin kautta tulosten tulkitsemiseen. Kurssilla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tutkimusprojektin alusta loppuun asti. Projektin ala määräytyy tarjolla olevan valikoiman ja oman kiinnostuksen mukaan.
VEKI1012 Tutkimusprojektikurssi, 5 op
Oman erikoisalan teoria- ja metodiopintoja 10 op
Osakokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija hallitsee syvällisesti valitsemansa erikoisalan teorioita ja menetelmiä.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset