Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Genetiikan erikoistumisala, 25 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Biology
avaa kaikki

Genetiikan erikoistumisala

Erikoistumiseen kuuluu genetiikan menetelmäopinnot I ja II (8 op) sekä 17 op valinnaisia genetiikan alan opintoja. Tutkinnon tulee muodostaa selkeä HOPSissa perusteltava kokonaisuus. Tarvittaessa opintoihin voi sisällyttää erikoistumisopintoja tukevia aineopintoja. Sairaalageneetikon jatkopätevöitymiskelpoisuuden voi hankkia sisällyttämällä opintoihin kromosomitutkimusta, solubiologiaa ja populaatiogenetiikkaa, jotka voivat sisältyä joko Luk-tutkintoon tai FM-tutkintoon, sekä ihmisgenetiikan opintojaksot (FYGE3160 ja FYGE3161) ja 9 op valinnaisia genetiikan kursseja.
Department of Biology
DP in Biology
DP in Ecology and Evolutionary Biology
DP in Physiology and Genetics
DP in Biology Education Track
Finnish Study Modules