Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ROKL0508 Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot, 26 ECTS

Osaamistavoitteet

Kieli- ja viestintäopinnot suoritettuaan opiskelija on saavuttanut tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisen riittävän kieli- ja viestintätaidon sekä kyvyn orientoitua ja sitoutua yliopistoyhteisöön ja yliopisto-opintoihin sekä omaan tieteenalaan. Hänellä on myös valmiudet soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa monimuotoisissa oppimisympäristöissä. Opiskelija tutustuu tieteellisen tutkimuksen menetelmiin.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
KKV0.1 Opiskelijaksi yliopistoon 2 op
KKV0.2 Opiskelijana yliopistossa 2 op
KIPV3501 Puheviestintä, opettajankoulutuslaitos 3 op
KISU1721 Suomen kieli: Kirjallinen viestintä 2 op
KIRU2721 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op
KIRU2741 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op
KIEN2765 English: Academic and Professional Skills for Education (ROKL) 5 op
KKV5 Tietotekniikan perusteet 3 op
KKV6 Käsityökasvatuksen tutkimuksen perusteet 6 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Teacher Education
avaa kaikki
Department of Teacher Education
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
DP in Kindergarten Teacher Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Educational Sciences, Primary Education
Finnish Study Modules
Special Education