Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Käsityökasvatuksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osallistuminen, 16 op

Osaamistavoitteet

Opintojaksot antavat opiskelijalle valmiudet vastata tulevan työnsä ajankohtaisiin haasteisiin ja toimia tulevassa työssään kehittämisorientoituneesti.

Sisältö

Opiskelija osallistuu opintokokonaisuuden aikana käsityökasvatuksen ajankohtaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Opiskelija valitsee kahdeksan mahdollisen opintojakson joukosta vähintään 4 neljän opintopisteen kokonaisuutta, joista vähintään yksi liittyy oman pro gradu-tutkielman aihealueeseen. Opintojaksot järjestetään vuorovuosina, siten että vuosittain järjestetään 4 opintojaksoa. Opiskelija tekee suunnitelman osallistumisestaan opintojaksoihin maisterivaiheen alussa.

Lisätiedot

Lukuvuonna 2016-2017 toteutetaan opintojaksot:
KSS6.1 Turvallisuuskulttuuri toiminnallisessa oppimisessa 4 op
KSS6.3 Ekososiaalinen käsityökulttuuri 4 op
KSS6.5 Innovatiivinen tuottamisprosessi käsityön oppimisessa 4 op
KSS6.8 Arkipäivän teknologiaa ilmiölähtöisesti oppien 4 op

Lukuvuonna 2017-2018 toteutetaan opintojaksot:
KSS6.2 Kehittyvän materiaaliteknologian pedagogisia sovelluksia 4 op
KSS6.4 CNC-teknologia taitojen oppimisympäristönä 4 op
KSS6.6 Käsityö yritteliään toiminnan ja yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta 4 op
KSS6.7 Käsityö toimintakyvyn ylläpitäjänä ja kehittäjänä 4 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Opettajankoulutuslaitos
Käsityökasvatuksen syventävät opinnot (Käsityökasvatus, OKL Rauma)
avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma