Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tietojärjestelmätieteen syventävät opintojaksot

Lisätiedot

Tähän kokonaisuuteen on koottu kaikki tietojärjestelmätieteen tarjoamat syventävät opintojaksot. Ennen vuotta 2014 aloittaneet kokoavat pääaineopintonsa näistä opintojaksoista aloitusvuotensa tutkintovaatimusten mukaisesti (ks. aloitusvuoden opinto-opas). Myös muilta osin noudatetaan opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimuksia.

Vuonna 2014 aloittaneet suorittavat opintonsa lv. 2014-2016 opinto-oppaassa kuvattujen tutkinto-ohjelmien mukaisesti.

avaa kaikki

Tietojärjestelmätieteen syventävät opintojaksot

TJ093221 TJS6 Software Business, 3–6 ECTS
TJ093224 TJS18 Knowledge Work, 10 ECTS
TJ093003 TJS20 Exercise project, 3–6 ECTS
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science
Information Systems Science
Finnish Study Modules