Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Polkukohtaiset vapaavalintaiset opintojaksot, 5–15 op

Sisältö

Valinnaiskursseja ja kirjatenttejä oman pääaineen tai kaikkien kieliaineiden yhteisestä tarjonnasta. Kurssit ja tentit voivat olla polkukohtaisia tai tarjolla kaikkien polkujen opiskelijoille. Kunkin kurssin laajuus on 5 op. Opintojaksoiksi suositellaan valittavaksi erityisesti kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviä kursseja, mutta valintoihin vaikuttavat tarjonta ja opiskelijan kiinnostuksen kohteet, esimerkiksi pro gradun aihe.
Pohjoismaisten kielten pääaineopiskelijan on tanskan kurssin, kieliharjoittelun, työelämäharjoittelun seminaarin, pro gradu -tutkielman ja ajankohtaista tutkimusta nordistiikan alalta -kurssin lisäksi suoritettava vähintään 5 op pohjoismaisten kielten omia kursseja tai tenttejä, sivuaineopiskelijalla vastaava määrä on 10 op, koska tanskan kurssi kuuluu heillä aineopintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

Polkukohtaiset vapaavalintaiset opintojaksot

Suoritettava vähintään 5 op (pääaineopiskelijat)/10 op (sivuaineopiskelijat) oppiaineen omia kursseja
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset