Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH3001 POLIITTISEN HISTORIAN AINEOPINNOT, 35–50 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot antavat opiskelijoille poliittisen historian analyyttiset perusvalmiudet. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee oman alansa keskeiset työkalut. Hän kykenee muotoilemaan tutkimuskysymyksen, rajaamaan ja hakemaan aineiston, valitsemaan sopivan metodin sekä tuottamaan tieteellisellä tekstillä uutta tietoa. Opiskelija taitaa myös julkisen esiintymisen ja omien argumenttiensa puolustamisen. Lisäksi opiskelija saa kokemusta työelämästä ja sen vaatimuksista.


Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Ennen aineopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla opintorekisterissä kokonaisuusmerkintä perusopintojen suorittamisesta.

Vaadittavat opintosuoritukset:

Pääaineopiskelijoiden aineopinnot koostuvat 20 opintopisteen erikoistumisopinnoista (A3) sekä opintojaksoista A1.1, A2, A4, A5 ja A6.

Sivuaineopiskelijoiden aineopinnot koostuvat erikoistumisopinnoista (A3) sekä opintojaksoista A1.1., A1.2 ja A2.

Erikoistumisopinnot sisältävät viisi linjaa, joiden tarkoituksena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus erikoistua tiettyyn poliittisen historian alueeseen.

Vastuuhenkilö(t): Aineopintojen kokonaisuudesta vastaa yliopistonlehtori

Kuuluu kokonaisuuksiin

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Poliittinen historia, VTK (Poliittinen historia)
avaa kaikki

POLIITTISEN HISTORIAN AINEOPINNOT

A3 ERIKOISTUMISOPINNOT 20 op
A3.5 East Asia study line
Suoritettava kaikkia opintoja vähintään 20 op paitsi kieliopintoja.
POLH2288 A5 Tutkimuskurssi, 5 op
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet