Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A3 ERIKOISTUMISOPINNOT, 20 op

Osaamistavoitteet

Erikoistumisopintojen tavoitteena on syventää historiatietoista ymmärrystä politiikasta, yhteiskunnasta ja kansainvälisistä suhteista. Opiskelijat oppivat hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia ja heidän kirjallinen ilmaisutaitonsa kehittyy. Tässä vaiheessa opiskelijat joutuvat ensi kertaa miettimään oman kiinnostuksensa suuntia ja valitsemaan itselleen sopivat viisi opintojaksoa. Niistä on koottu temaattiset kokonaisuudet eli linjat, jollaisen suorittamisesta opiskelija voi pyytää erillisen todistuksen linjan vastuuopettajalta.

Opiskelijan ei kuitenkaan ole pakko hankkia kaikkia suorituksiaan yhdeltä linjalta, vaan hän saa myös rakentaa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa (Hops) oman perustellun erikoistumiskokonaisuutensa valitsemalla opintojaksoja eri kokonaisuuksista. Kuitenkin niin, että yksi viidestä opintojaksosta on suoritettava esseellä.

Erikoistumislinjojen kirjallisuutta voi ja on suositeltavaa muutenkin korvata erikoisluentosarjoilla, esseillä ja ulkomaisilla opinnoilla kyseisen linjan vastuullisen opettajan kanssa sovittavalla tavalla. Koska tässä vaiheessa valittu suuntautuminen vaikuttaa useimpien kohdalla vahvasti myöhempiin opintoihin, linjan valinnasta kannattaa keskustella ko. linjasta vastaavan opettajan ja/tai oman opettajatutorin kanssa.

Sisältö

Erikoistumisopintojen linjat:
A3.1 Kansainväliset suhteet (20 op)
A3.2 Valta ja hallinto (20 op)
A3.3 Yhteiskuntahistoria (20 op)
A3.4 History and Politics of European Integration (20 op)
A3.5 Nations and States in East Asia (20 op)

Lisätiedot

Linjojen A3.1, A3.2 ja A3.3 kirjatentit tentitään opiskelijan valitsemana ajankohtana sähköisenä tenttinä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
POLIITTISEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Poliittinen historia)
avaa kaikki

A3 ERIKOISTUMISOPINNOT

A3.5 East Asia study line
Suoritettava kaikkia opintoja vähintään 20 op paitsi kieliopintoja.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet