Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3621 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot, Rauma/Turku, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan merkityksen opetuksessa ja oppimisessa sekä oppimisteorian että mediakasvatuksen näkökulmasta. Opiskelija on perehtynyt tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön ja alan tutkimukseen. Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen ja oppilaan oppimisen tukemiseen.

Sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:
TVTp1 Johdatus mediakasvatukseen ja tieto- ja viestintätekniikkaan 4 op (vastuutahot: HY, LaY) *
TVTp2 Verkkokulttuuri nyky-yhteiskunnassa 5 op (vastuutahot: TY, ISY) *
TVTp3 Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen opetukseen 3 op
TVTp4 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimuksen seminaari 4 op (vastuutahot: TY, LaY) *
TVTp5 Pelit oppimisessa ja opetuksessa 3 op
TVTp6 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti 6 op

*Kansallisia verkosto-opintojaksoja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Lisätiedot

Vastuuhenkilö:

OKL Turku: lv. 2016-2017 yliopistotutkija Laura Helle, lv. 2017-2018 yliopisto-opettaja Aleksi Lahti

Ilmoittautuminen:

Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen; tämä ei koske opintokokonaisuuden sivuaineopiskelijoita. Opintokokonaisuuden sivuaineopiskelijoilla on etuoikeus ao. kokonaisuuden opintojaksoille. Opintojaksoille voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa / opintojakso. Ilmoittautumisajoista tiedotetaan oppiaineen intranet-sivuilla https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/okl/opiskelu/sivuaineet/tvt/Sivut/home.aspx.

Opintojen suorittamisesta:

Opiskelija voi käyttää opintojakson TVTp3 Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen opetukseen tai TVTp5 Pelit oppimisessa ja opetuksessa OKL:n Turun yksikön perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen valinnaisena opintojaksona.

Mikäli opiskelija suorittaa TVT-opintoja 25 op, voi hän pyytää opinnoista kokonaisuusmerkinnän ja käyttää opinnot sivuaineena. Tässä tapauksessa hän ei voi käyttää opintojaksoja TVTp3 tai TVTp5 monialaisten opintojen valinnaisena opintojaksona.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma