Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Opettajan erikoistumisala

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Future Technologies
avaa kaikki

Opettajan erikoistumisala

Tutkinto voidaan suorittaa myös opettajan erikoistumisalalta pääaineena tietojenkäsittelytiede. Erikoistumisalan opiskelija voi suorittaa tutkintoon opettajan pedagogiset opinnot 60 op joko kokonaan tai niiltä osin kuin ne eivät sisälly alempaan tutkintoon. Opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan aikuisopetukseen suuntautuvina opintoina, mutta ne antavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden (ml. perus- ja lukio-opetus). Opettajan pedagogisiin järjestetään haku joka toinen vuosi parittoman vuoden tammikuussa. Minimissään tutkintoon täytyy sisällyttää kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op. Mikäli opiskelija tähtää aineenopettajan tehtävin peruskoulussa tai lukiossa, on suositeltavaa suorittaa matematiikasta laaja sivuaine 60 op. Pääaineen kurssitarjonta vaihtelee vuosittain ja opinnot räätälöidään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.
Opinnäyte 30 op
TKO_5330 Pro gradu -tutkielma, 30 op
Valinnaiset opinnot 60 op
Tähän sisällytetään opettajan pedagogiset opinnot 60 ECTS, kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 ECTS tai se osa niistä, mitä ei ole sisällytetty alempaan tutkintoon. Pedagogisten opintojen lisäksi tähän voidaan suorittaa esim. toisen opetettavan aineen opintoja tai syventäviä tai aineopintoja laitoksen opintotarjonnasta. Valinnaiset opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Alla oleva kurssi on suositeltavaa sisällyttää valinnaisiin opintoihin.
Department of Future Technologies
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules