Opinto-oppaat
Yhteiset opinnot, 15 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
avaa kaikki

Yhteiset opinnot

TKO_3118 IxD Seminar, 5 ECTS
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet