Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
0158 Taloussosiologian aineopinnot, 2016-2017, 55 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida taloutta ja taloudellista toimintaa taloussosiologisesta näkökulmasta sekä tuntee taloussosiologian keskeiset teoreettiset lähtökohdat.

Sisältö

Opiskelija osaa analysoida taloutta ja taloudellista toimintaa taloussosiologisesta näkökulmasta sekä tuntee taloussosiologian keskeiset teoreettiset lähtökohdat.
Sisältö
A.1. Kulttuuri, elämäntapa ja talous (3/6 op)
A.2. Kulutussosiologia (3/6 op)
A.3. Tutkimusmenetelmät (13op)
-Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (8 op)
-Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)
A.4. Työelämän sosiologia (3/6 op)
A.5. Taloudelliset ja sosiaaliset verkostot (3/6 op)
A.6. Ajankohtainen taloussosiologia, lukupiiri (4 op)
A.7 Tutkielmatyöskentely (4 op)
A.8. Taloussosiologian erityisalaopinnot (0/12 op)
A.9. Kandidaatinseminaari, tutkielma ja kypsyysnäyte (10 op)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Erityisalaopintojen laajuus riippuu A.1, A.2, A.4 ja A.5 opintojen suoritetusta laajuudesta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki

Taloussosiologian aineopinnot, 2016-2017

Suoritettava 55 op.
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 Kulutussosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 Työelämän sosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.5 Taloudelliset ja sosiaaliset verkostot 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet