Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Muut opinnot, Rauma

Osaamistavoitteet

-

Lisätiedot

Muita opintoja tarjotaan lukuvuosittain resurssien mukaan.

Tarjottavat opintojaksot
Toimiminen ruotsin kielen opiskelijatuutorina 2 op
Ruotsin kielen tukikurssi opiskelijatuutorin ohjauksessa 2 op
Ruotsin kieli: Peruskurssi 2 op
Laitoksen musiikkitoiminnan ohjaaminen tuutorointiperiaatteella 3 op
Kitaransoiton ohjaaminen opiskelijoille tuutorointiperiaatteella 3 op
Pianonsoiton ohjaaminen opiskelijoille tuutorointiperiaatteella 3 op
Yhteistyökurssi sidosryhmien kanssa 3 op
Pro gradu -kirjallisuustentti 3 op
Suomi ja sivistys 3 op
Kriittinen ajattelu 3 op
Teknologian filosofia 3 op
Käsityön visio-oppiminen 3 op
Käsityötekniikoiden alkeet, tuutorointiperiaatteella 3 op
Käsityön työpajan ohjaaminen tuutorointiperiaatteella 3 op
Valinnainen teemaharjoittelu (KS-opiskelijoille)6-8 op
Varhaiskasvatuksen integraatioprojekti 4 op
Vapaavalintainen harjoittelu (LTO-opiskelijoille)3-6 op
Perhepäivähoito osana varhaiskasvatusta 3 op
Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 5 op
Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op
Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op
Luonto- ja ympäristökasvatuksen syventävä kurssi 3 op
Kriittinen pedagogiikka 5 op
Vaihtoehtopedagogiikka varhaiskasvatuksessa 3 op
Ainejärjestön hallituksessa toimiminen 2-4 op
Opiskelijatuutorointi 2 op
Ero17. Lastensuojelu: haastavat lapset ja nuoret 4 op
Ero18. Monikulttuurisuus erityisopettajan työssä 4 op
Ero19. Erityisopetus ja sukupuoli 4 op
Linko Education Hackathon 2 op

avaa kaikki

Muut opinnot, Rauma

ROKL3410 Suomi ja sivistys, 3 op
ROKL1333 Kriittinen ajattelu, 3 op
ROKL3409 Teknologian filosofia, 3 op
ROKL1335 Valinnainen teemaharjoittelu, 6–8 op
ROKL1209 Vapaavalintainen harjoittelu, 3–6 op
ROKL1663 Opiskelijatuutorointi, 2 op
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma