Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS3000 RANSKA, KIELIASIANTUNTIJAN OPINTOPOLKU, 60–80 op

Sisältö

Ranskan opiskelijat voivat valita JOO-opintoina Åbo Akademin puolelta Franska språket och litteraturen -oppiaineen tarjonnasta seuraavat kurssit:
- Francophonie (5 op) - Periodi 2 (korvaa kurssin Kriittinen lähestymistapa frankofoniaan)
- Syntaxe et sémantique du français (5 op) - Periodit 3&4
Huom ! Åbo Akademin opetusperiodit eivät ole suoraan yhteneväiset Turun yliopiston opetusperiodien kanssa.

I Pakolliset jaksot (pääaine 60 op P, sivuaine 40 op P)

Kriittinen lähestymistapa frankofoniaan 5 op
Työelämäharjoittelu 5 op
Tutkielmaseminaari 10 op
Pro gradu -tutkielma 40 op (tai Sivuaineen tutkielma 20 op)

II Polkukohtaiset pakolliset ranskan kurssit (10 op P)

Kielellinen viestintä ammattikontekstissa 5 op
Sosiolingvistiikka 5 op

III Vapaavalintaiset ranskan ja/tai laitoksen kurssit (väh. 10 op)

Kulttuurituotteiden analysointi II, 5 op
Pragmatiikka 5 op
Tutkimus ranskan oppiaineessa 5 op
Vuorovaikutus ja diskurssi 5 op
Kieliteknologia 5 op
Uusi media ja vuorovaikutus 5 op
Turku Modern Languages 5 op
Näkökulmia työelämän kieleen ja viestintään 5 op
Projektilaboratorio 5 op
Koodinvaihtoa ja monikielisiä käytänteitä 5 op
Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu 5 op
Johdatus kreolikieliin 5 op
Korpus-työpaja 5 op
Valinnaisia opintoja 2-5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

On suositeltavaa, että kandidaatintutkinnon opinnoista on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä ennen kuin opiskelija aloittaa maisterivaiheen opintoja. Jotta opinnot etenisivät joustavasti, voi opiskelija siis tarvittaessa suorittaa joitain maisterintutkintoon sisällytettäviä opintoja ennen kandidaatintutkinnon valmistumista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

RANSKA, KIELIASIANTUNTIJAN OPINTOPOLKU

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset