Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS1000 RANSKA, KIELEN OPPIMISEN JA OPETTAMISEN OPINTOPOLKU, 60–80 op

Sisältö

Kaikille pakollisten kurssien lisäksi kielen oppimisen ja opettamisen opintopolulla on suoritettava yksi pakollinen ranskan oppiaineen tarjoama 5 op:n kurssi, joka liittyy aihealueeseen.
Valinnaiskursseja ja kirjatenttejä oman pääaineen tai kaikkien kieliaineiden yhteisestä tarjonnasta. Kurssit ja tentit voivat olla polkukohtaisia tai tarjolla kaikkien polkujen opiskelijoille. Kunkin kurssin laajuus on 5 op. Erikoistumisopintoihin suositellaan valittavaksi erityisesti kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviä kursseja, mutta valintoihin vaikuttavat tarjonta ja opiskelijan kiinnostuksen kohteet, esimerkiksi pro gradun aihe.

Ranskan opiskelijat voivat valita JOO-opintoina Åbo Akademin puolelta Franska språket och litteraturen -oppiaineen tarjonnasta seuraavat kurssit:
- Francophonie (5 op) - Periodi 2 (korvaa kurssin Kriittinen lähestymistapa frankofoniaan)
- Didactique du français langue étrangère (10 op) - Periodit 3&4 (korvaa kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyvän kurssin)
- Le roman francophone contemporain (5 op) - Periodi 4
Huom ! Åbo Akademin opetusperiodit eivät ole suoraan yhteneväiset Turun yliopiston opetusperiodien kanssa.


I Pakolliset jaksot (pääaine 60 op P, sivuaine 40 op P)
Kriittinen lähestymistapa frankofoniaan 5 op
Työelämäharjoittelu 5 op
Tutkielmaseminaari 10 op
Pro gradu -tutkielma 40 op (tai Sivuaineen tutkielma 20 op)

II Polkukohtaiset pakolliset ranskan kurssit (5 op P)
Vähintään yksi kielen oppimisen ja opettamisen aihepiirin tarjotuista ranskankielisistä kursseista, 5 op

III Vapaavalintaiset ranskan kurssit, 5 op P
Kielellinen viestintä ammattikontekstissa 5 op
Kulttuurituotteiden analysointi II, 5 op
Pragmatiikka 5 op
Sosiolingvistiikka 5 op

IV Vapaavalintaiset ranskan ja/tai laitoksen kurssit (10 op)
Kielen oppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op
Kielen oppimisen tutkimus 5 op
Kielitaidon arviointi 5 op
Kieliteknologia 5 op
Turku Modern Languages 5 op
Koodinvaihtoa ja monikielisiä käytänteitä 5 op
Valinnaisia opintoja 2-5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

RANSKA, KIELEN OPPIMISEN JA OPETTAMISEN OPINTOPOLKU

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset