Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS4000 RANSKA, TUTKIJAN OPINTOPOLKU, 60–80 op

Sisältö

Ranskan opiskelijat voivat valita JOO-opintoina Åbo Akademin puolelta Franska språket och litteraturen -oppiaineen tarjonnasta seuraavat kurssit:
- Francophonie (5 op) - Periodi 2 (korvaa kurssin Kriittinen lähestymistapa frankofoniaan)
- Syntaxe et sémantique du français (5 op) - Periodit 3&4
- Le roman francophone contemporain (5 op) - Periodi 4
- Littérature de voyage et altérité (XVIe - XVIIe siècles) (5 op) (Periodit 1&2)
Huom ! Åbo Akademin opetusperiodit eivät ole suoraan yhteneväiset Turun yliopiston opetusperiodien kanssa. Tarkemmat tiedot löytyvät Åbo Akademin opinto-oppaasta

Pääaineen opinnot 80 op

I Pakolliset jaksot (pääaine 60 op P, sivuaine 40 op P)
Kriittinen lähestymistapa frankofoniaan 5 op
Työelämäharjoittelu 5 op
Tutkielmaseminaari 10 op
Pro gradu -tutkielma 40 op (tai Sivuaineen tutkielma 20 op)

II Polkukohtaiset pakolliset kurssit (5 op P)
Tutkijan taidot 5 op

III Vapaavalintaiset ranskan kurssit (10 op P)
Kulttuurituotteiden analysointi II 5 op
Sosiolingvistiikka 5 op
Pragmatiikka 5 op
Tutkimus ranskan oppiaineessa 5 op
Vuorovaikutus ja diskurssi 5 op

IV Vapaavalintaiset ranskan ja/tai laitoksen kurssit (5 op)
Kielellinen viestintä ammattikontekstissa 5 op
Kielen oppimisen tutkimus 5 op
Uusi media ja vuorovaikutus 5 op
Kieliteknologia 5 op
Turku Modern Languages 5 op
Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu 5 op
Johdatus kreolikieliin 5 op
Valinnaisia opintoja 2-5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

RANSKA, TUTKIJAN OPINTOPOLKU

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset