Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
0167 A.6 TALOUSSOSIOLOGIAN ERITYISALAOPINNOT, 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee valitsemiensa taloussosiologian erityisalojen perusteet.

Sisältö

Opintojakso sisältää tutustumisen erityisalakirjallisuuteen.

Lisätiedot

Suoritustapoja ovat kirjatentti, korvaava luento tai itseohjautuva lukupiiri. Itseohjautuvassa lukupiirissä opiskelijat järjestävät itse lukupiirin haluamastaan erityisalakokonaisuudesta. Itseohjautuvien lukupiirien järjestämisestä annetaan tarkemmat ohjeet taloussosiologian internetsivuilla. Lisäksi esimerkiksi sosiologian järjestämien erityisalakurssien tarjonnasta on mahdollista suorittaa opintoja soveltuvin osin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Taloussosiologia)
avaa kaikki

A.6 TALOUSSOSIOLOGIAN ERITYISALAOPINNOT

Suoritettava 3 opintopistettä
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet