Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4001 Sosiologian laajat sivuaineopinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kehittyneet tiedot sosiologian teoriasta ja metodologiasta sekä ymmärrys yhteiskunnan rakentumisesta ja yhteiskunnallisesta toiminnasta.

Sisältö

Laaja sivuaineopintokokonaisuus (35 op):
A.1 Vapaavalintaiset opinnot, 6op
A.2 Sosiologian teoriat, 5 op
A.3 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 8 op
A.4 Laadulliset tutkimusmenetelmät, 8 op
A.5 Tutkimusosaamisen hyödyntäminen ja soveltaminen, Tieteellinen kirjoittaminen, 2 op
A.5 Tutkimusosaamisen hyödyntäminen ja soveltaminen, Praktikum, sivuaineopiskelijan suoritus, 6 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä 25 op.

Sosiologian sivuaineopiskelija voi suorittaa joko sosiologian suppean sivuaineopintokokonaisuuden (25 op) tai sosiologian suppean ja laajan sivuaineopintokokonaisuuden (25 op + 35 op). Sivuaineopiskelija voi myös suorittaa sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuuden ja sosiologian laajan sivuaineopintokokonaisuuden (25 op + 35 op). Jos yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jonkin toisen oppiaineen pääaineopiskelija haluaa siirtyä sosiologian pääaineopiskelijaksi kandidaatintutkintoa suorittamaan, pitää hänellä olla suoritettuna sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus (25 op).
Jos sivuaineopiskelija haluaa siirtyä kandidaatintutkinnon suoritettuaan sosiologian pääaineopiskelijaksi maisterintutkintoa suorittamaan tai jos toisen tiedekunnan pääaineopiskelija haluaa siirtyä sosiologian pääaineopiskelijaksi kandidaatintutkintoa suorittamaan, pitää hänellä olla suoritettuna joko sosiologian suppeat ja laajat sivuaineopinnot (25 op + 35 op, yhteensä 60 op) tai sosiaalitieteiden perusopinnot ja sosiologian laajat sivuaineopinnot (25 op + 35 op, yhteensä 60 op).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet