Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuus (JO), 25 op

Osaamistavoitteet

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelija suorittaa sivuaineopintoinaan monitieteisen Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuuden (väh. 25 op).

Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen merkityksen asiantuntijaorganisaatioiden johtamisessa ja asiantuntijapalveluiden yhteisluomisessa. Opiskelija tiedostaa asiantuntijaorganisaatioiden muuttuvien toimintaympäristöjen haasteet ja osaa soveltaa johtamis-, talous- ja markkinointiosaamistaan vastuullisten ja luovien ratkaisujen löytämiseksi.

Lisätiedot

Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuus tarjotaan vain Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan hyväksytyille opiskelijoille.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuus (JO)

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelija suorittaa sivuaineopintoinaan monitieteisen Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuuden (väh. 25 op). Tämä sivuainekokonaisuus on tarkoitettu maisteriohjelman johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoille.
Pakolliset opinnot (mikäli ei aiemmin suoritettuna)
Sivuainekokonaisuuden pakollisina opintoina suoritetaan PLR3, PLR77 ja PMA2, mikäli opiskelijalla ei ole aiemmin suoritettuna vastaavia opintoja.
Valinnaiset opintojaksot
Opiskelija valitsee sivuainekokonaisuuteen valinnaisia opintojaksoja väh. 7 op, niin että sivuainekokonaisuuden minimilaajuus (25 op) täyttyy. Mikäli PJO18 on osa opiskelijan täydentäviä opintoja, sitä ei voi sisällyttää sivuainekokonaisuuteen.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.