Opinto-oppaat
Menetelmäopinnot

Osaamistavoitteet

KTK- ja KTM-tutkintoon sisältyy menetelmäopintoja, joiden tavoitteena on perehdyttää opiskelija tieteellisen tutkimuksen perusteisiin ja antaa valmiudet tutkielmatyöskentelyyn.

Sisältö

MENY A ja MENY B ovat kaikille yhteisiä opintojaksoja ja ne kuuluvat KTK- ja KTM-tutkintojen muihin opintoihin. MENY C - MENY E kuuluvat KTM-tutkinnon pääaineopintoihin.

MENY E opintojakso on suositeltavaa suorittaa samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn kanssa.

Tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijoille ei järjestetä omaa MENY E -ryhmää. Opiskelijat osallistuvat joko laskentatoimen ja rahoituksen, johtamisen ja organisoinnin tai markkinoinnin ryhmään.

avaa kaikki
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.