SOSP1013 Sosiaalipolitiikan laajat sivuaineet, sivuaineopiskelijat 2016-2017, 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sosiaalipolitiikan laajat sivuainetasoiset aineopinnot.

Sisältö

Sivuaineopintokokonaisuus (35 op):
A.1 Riskit, instituutiot ja hyvinvointi, 5 op
A.2 Suomalaisen sosiaalipolitiikan tutkimuksen historia, 2 op
A.3 Sosiaalipolitiikan haasteet, 6 op
A.4 Sosiaalipolitiikan kannatusperusta, 4 op
A.5 Sosiaalipolitiikkaa koskeva päätöksenteko ja toimeenpano, 3 op
A.6 Sosiaalipolitiikan tutkimuksen suuntauksia, 3 op
A.8 Elämänkulku, siirtymät ja sosiaaliset riskit, 4 op
A.9 Työmarkkinat ja työpolitiikka, 3 op
A.10 Perhepolitiikka, 3 op
S.2 Sosiaalipolitiikan tutkimuksen kansainväliset klassikot, 2 op (suppeampi kirjatentti sivuaineopiskelijoille)


Edellytykset

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä 25 op.

Ennen kuin opiskelija voi suorittaa sosiaalipolitiikan sivuaineopintoja, pitää hänellä olla suoritettuna sosiaalitieteiden perusopinnot (ks. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=29018&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2016) tai aikaisempien tutkintovaatimusten mukaiset sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot.

avaa kaikki
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet