Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL3000 ITALIA, KIELIASIANTUNTIJAN OPINTOPOLKU, 60–80 op

Sisältö

I Oppiaineen pakolliset opintojaksot (30-50 op)
Kirjallinen ja suullinen viestintä III, P 5 op
Tutkielmaseminaari, P 5 op
Pro gradu -tutkielma, Pp 40 op
Sivuaineen tutkielma, Ps 20 op

II Oppiaineen valinnaiset opintojaksot (Opiskelijan on valittava vähintään kolme seuraavista opintojaksoista.)
Kielioppi III, V 5 op
Italian kielen historia, V 5 op
Kielioppiharjoitukset ja tekstien tuottaminen, V 5 op
Käännösviestintä ja toimeksiannot I italia-suomi, V 5 op
Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi-italia, V 5 op
Yhteiskunta ja kulttuuri III, V 5 op
Historia III, V 5 op
Kirjallisuus III, V 5 op
Italian talouselämä, V 5 op
Italian media, V 5 op
Työharjoittelu, V 5 op
Projektiharjoittelu, V 5 op
Vapaat opinnot, V 2-5 op

III Laitoksen valinnaiset opintojaksot
Näkökulmia työelämän kieleen ja viestintään, P 5 op
Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu, V 5 op
Johdatus kreolikieliin, V 5 op
Theories of Language and Discourse, V 5 op
Introduction to Systemic-Functional Linguistics, V 5 op
Kognitiivinen kielitiede, V 5 op
Kognitiivisia kielioppimalleja, V 5 op
Semantiikka, V 5 op
Literary Theory, V 5 o
Kielen oppimisen tutkimus, V 5 op
Projektilaboratorio, V 5 op
Koodinvaihtoa ja monikielisiä käytänteitä, 5 op
Uusi media ja vuorovaikutus, V 5 op
Kieliasiantuntija yhteisöviestinnän tukena, V 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

ITALIA, KIELIASIANTUNTIJAN OPINTOPOLKU

Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op. P: pakollinen kaikille; Pp: pakollinen pääaineopiskelijoille; Ps: pakollinen sivuaineopiskelijoille; V: valinnainen.
II Oppiaineen valinnaiset opintojaksot
Opiskelijan on valittava vähintään kolme seuraavista opintojaksoista.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset