Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
XHKT0026 Vanhojen aikojen aineopinnot, 35 ECTS

Osaamistavoitteet

Aineopintojen tavoitteena on, että sitä suorittavat opiskelijat syventävät osaamistaan kolmella eri vanhempien aikojen tutkimukseen kuuluvalla alalla. He jatkavat vanhojen aikojen tutkimuksessa tarpeellisten vieraiden kielten opiskelua, saavat perusteellisempia tietoja eri vanhempien aikojen tutkimuksen menetelmistä sekä tutustuvat vähintään kahteen eri tieteenalaan, jossa harjoitetaan vanhempien aikojen tutkimusta.

Sisältö

Aineopintojen rakenne (35 op)
VAAO1: Kieliopinnot 5-15 op
VAAO2: Metodiopinnot 5-15 op
VAAO3: Tieteenalaopinnot 10-20 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Luentokursseista saa tietoa vastuuoppiaineiden opetusohjelmista ja kunkin opintojakson vastuuopettajalta. Lisäksi TUCEMEMS-keskus tiedottaa kunkin lukukauden aikana annettavasta opetuksesta erikseen. Opintokokonaisuuteen liittyvissä yleisissä kysymyksissä tai korvaavuuksiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä Kirsi Salosen puoleen (kirsi.l.salonen(at)utu.fi). ). Opintokokonaisuuden eri opintojaksoja voi suorittaa joko osallistumalla luennoille tai tenttimällä kohtaan liittyvää kirjallisuutta vastuuopettajille tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai muina opettajan kanssa sovittuina aikoina. Kokonaisuuden loppumerkintä haetaan historian oppiaineiden opintosihteeri Erja Aarniolta.

avaa kaikki

Vanhojen aikojen aineopinnot

XHKT VAAO2: Metodiopinnot, 5–15 op
School of History, Cultural Research and Art Studies
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Life Philosophy
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural Production and Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Finnish Study Modules
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.
Degree Pathway in Records and Archives Management
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Cultural and Experience Tourism
Asklepios-Programme
MDP in Gender Studies