Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Polun opintojaksot, 10–25 op

Sisältö

Opintojaksojen määrä, aiheet ja toteutustavat vaihtelevat vuosittain, ja osa niistä on muiden polkujen kanssa yhteisiä. Polulla voi olla avoimien ja yhteiskurssien sekä kirjatenttien lisäksi myös opintojaksoja, jotka on tarkoitettu vain yhden oppiaineen opiskelijoille. Oppimistavoitteiden saavuttamista voivat tukea myös uudet työskentelymuodot, erimerkiksi projektimuotoinen kurssisuoritus perinteisen tentin sijaan. Esimerkkejä mahdollisista kursseista:
-Kielipolitiikka (kielipolitiikkaa ja -suunnittelua eri maissa ja kielialueilla)
-Yhteisöviestintä (yhteisöviestinnän teoriaa ja käytäntöä, alan opetukseen osallistumista)
-Asiantuntijaprojektit (ryhmätyö- ja viestintätaitoja, projektinhallintaa sekä vertais- ja itsearviointia kehittäviä tehtäviä tarjoava kielitieteellinen kurssi)

Tämän osion suoritukset voidaan koostaa myös laitoksen yhteiskursseista tai muiden oppiaineiden polkutarjonnasta.

Muiden oppiaineiden tarjonnasta käyvät:

ENGLANTI
Literary Theory
Theories of Language and Discourse
Kääntämisen teoriat ja tutkimus
English Language Contacts
Introduction to Systemic-Functional Linguistics

ESPANJA
Johdatus kreolikieliin
Kielipolitiikka ja kieli-ideologiat
Antropologinen lingvistiikka ja kenttätyön metodit

ITALIA
Yhteiskunta ja kulttuuri III
Historia III
Italian talouselämä
Italian media

POHJOISMAISET KIELET
Finlandssvenska
Textforskning
Svenskan i tal och samtal
Språkvård och språkriktighet
Språkpolicy och språkplanering
Svenskan i Finland

SAKSA
Sananmuodostus ja fraseologia
Kielihistoria
Saksa L2 didaktiikka
Nykysaksan variaatio

SUOMEN KIELI JA SUOM.-UGR. KIELENTUTKIMUS
Kieliasiantuntija yhteisöviestinnän tukena
Nimistöntutkimus
Kognitiivinen kielitiede
Kognitiivisia kielioppimalleja
Semantiikka

VENÄJÄN KIELI
Venäjän kielen historia
Valinnaisia opintoja: venäjän kielen tutkimus
Valinnaisia opintoja: venäläinen kulttuuri ja yhteiskunta

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset