Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teoria- ja metodikurssit ja seminaarit, 10–30 op

Osaamistavoitteet

Tutkijan opintopolulla on tarjolla jonkin kielentutkimuksen alan teoriaa ja metodeja käsitteleviä 5 op:n laajuisia kursseja (esimerkiksi kognitiivinen kielitiede, vuorovaikutuslingvistiikka, sosiolingvistiikka, kirjallisuustiede, vieraan kielen oppiminen, tekstin- ja diskurssintutkimus jne.). Kurssit voivat jakaantua kaikille yhteiseen osuuteen ja kielittäin eriytettyyn osuuteen. Kursseihin voi liittyä myös saman alan seminaari, työpaja, lukupiiri tms. (5 op). Opiskelijan on suoritettava teoria- ja metodikursseja vähintään 10 op:n verran. Suoritukset voi valita oman pääaineen tarjonnasta tai muiden oppiaineiden polulle tarjoamista kursseista.
Tämän osion suoritukset voidaan koostaa myös laitoksen yhteiskursseista tai muiden oppiaineiden polkutarjonnasta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

Teoria- ja metodikurssit ja seminaarit

FONE0310 Vaihtuva erikoisala, 5 op
FONE0320 Lukupiiri B I, 5 op
FONE0321 Lukupiiri B II, 5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset