Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0001 ESPANJA, PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopintojen tavoitteena on saavuttaa hyvä espanjan kielen taito, teoreettiset perustiedot espanjan kielestä sekä tutustua espanjankielisen maailman historia-, yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan. Opinnoissa huomioidaan Espanja ja espanjankielinen Amerikka. Opinnot painottuvat kielitaidon parantamiseen.

Sisältö

Espanjan kielen perusopinnot suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella voi aloittaa pääaineen aineopinnot. Joidenkin aineopintojen kurssien kohdalla edellytetään, että on suoritettu tietty edeltävä opintojakso (vrt. kurssikuvaukset).

Perusopintojen opintojaksot:
Espanjan kielitaito, P, 5 op
Ääntäminen ja fonetiikka, P, 3 op
Johdatus espanjan kielen ja kääntämisen tutkimukseen, P, 2 op
Käännösharjoitukset espanja-suomi-espanja, P, 5 op
Normatiivinen kielioppi, P, 5 op
Espanjankielisen maailman historia, yhteiskunta ja kulttuuri, P, 5 op
Valinnaisia opintoja, V, 2-5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Perusopintojen kurssit ovat pakollisia. Koko lukukauden kestäviltä (14 vk) harjoituskursseilta opiskelija voi olla pois korkeintaan kolme kertaa (3/14). Joillekin luentokursseille annetaan vaihtoehtona tentittävä teos.
Loppumerkinnän perusopinnoista saa, kun on suorittanut myös tutkintoon pakollisina kuuluvat Johdatus kieliaineiden opintoihin (2 op), Fonetiikan perusteet (2 op) ja Yleisen kielitieteen perusteet (2 op). Nämä kurssit sisällytetään kieliaineiden yhteisiin johdanto- ja teoriaopintoihin.

Ääntämisen ja suullisen ilmaisun vapauttavat kokeet järjestetään syyslukukauden alussa. Kokeen läpäissyt opiskelija vapautetaan ääntämisharjoitusten ja/tai keskusteluharjoitusten osioista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, HuK (Espanja)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset