Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESPA0011 ESPANJA, AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Aineopintojen tavoitteena on laajentaa perusopinnoissa saavutettua hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa, perehtyä syvemmin kielitiedon eri osa-alueisiin ja etenkin espanjan nykykieleen. Tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelija espanjankielisten maiden kirjallisuuteen. Aineopinnot pyrkivät antamaan opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, jotka riittävät esimerkiksi opettajan ammatissa tai liike-elämän palveluksessa toimimiseen.

Sisältö

I Oppiaineen pakolliset kurssit, 30 op

Kieliharjoittelu ja kulttuurienvälinen viestintä, 5 op P
Espanjan kielen historia ja espanjan kielen rakenteet, 5 op P
Espanjan kielen maantieteellinen variaatio, 5 op P
Espanjankielisen maailman kirjallisuus, 5 op P
Proseminaari ja HuK-tutkielma, 10 op (pääaine P)

Pakollisten kurssien lisäksi opiskelija voi valita kolme 5 op:n kurssin joko kategoriasta oppiaineen valinnaiset kurssit tai laitoksen valinnaiset kurssit:

II Oppiaineen valinnaiset kurssit
Käännösharjoitukset espanja-suomi-espanja, 5 op
Antropologinen lingvistiikka ja kenttätyön metodit, 5 op
Espanjan puhekieli, 5 op
Valinnaisia opintojaksoja, 2-5 op

III Laitoksen valinnaiset kurssit
Discourse Studies and Pragmatics, 5 op
Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat, 5 op
Käännösviestintä yhteiskunnassa, 5 op
Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 3 op
Digitaaliset ihmistieteet kielentutkimuksessa, 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Perusopintojen kokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään 3, jotta opiskelija voi jatkaa aineopintoihin.

Lisätiedot

Tutkintoon pakollisena kuuluvat Tulevaisuus pelissä (2 op) ja Suomen kielen rakenne (2 op) tulee suorittaa ennen aineopintojen loppumerkinnän ottamista. Kurssit sijoitetaan kieliaineiden yhteisiin johdanto- ja teoriaopintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, HuK (Espanja)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset