Opinto-oppaat
4 Pro gradu -tutkielma (P 40 op) tai sivuaineen tutkielma (P 20 op)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

4 Pro gradu -tutkielma (P 40 op) tai sivuaineen tutkielma (P 20 op)

SUOM1172 Pro gradu -tutkielma, P, 40 op
SUOM1325 Sivuaineen tutkielma, P, 20 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset