Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Sivuaineopinnot

Osaamistavoitteet

Lääketieteellisessä tiedekunnassa on mahdollisuus hakea sivuaineopinto-oikeutta ja erillisten opintojen oikeutta alla mainittuihin oppiaineisiin. Valintaperusteet on selostettu alla kunkin oppiaineen yhteydessä. Opinto-oikeuden myöntämiseen vaikuttaa mm. opiskelijan aiemmin suorittamien opintojen soveltuvuus. Opetussuunnitelmat on esitetty lääketieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa.

Sivuaineopintoja tarjotaan lähinnä yksittäisinä opintojaksoina. Varsinainen sivuainekokonaisuus on tarjolla seuraavissa aineissa: hoitotieteen perus- ja aineopinnot, biolääketieteen tekniikan sivuainekokonaisuus fysiikan opiskelijoille, Minor Subject Studies in Biomedical Imaging sekä Biolääketieteen sivuaineen perusteet. Biolääketieteen sivuaineen perusteet (25 op) opintokokonaisuus kootaan alla mainituista biolääketieteen alan sivuaineopintojaksoista. Jokaista Biolääketieteen sivuaineen perusteet -kokonaisuuteen sisällytettäväksi tarkoitettua opintojaksoa varten on tehtävä oma hakemuksensa.

Sisältö

Hakemus sivuaineopintoihin lääketieteellisessä tiedekunnassa:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/med/perustutkintoopiskelu/lomakkeet/Documents/sivuainelomake.pdf

Lomake toimitetaan tiedekuntaan Medisiina C7.

Lisätiedot

SOLUBIOLOGIA JA ANATOMIA

Opetuksen vastuuhenkilö: professori Juha Peltonen (juhpel@utu.fi), puh. 02-3337226. Tiedustelut sivuaineopintojen sisällöistä.
Opetushoitaja: Jenni Heinonen (jenni.heinonen@utu.fi), puh. 02-3337673, Medisiina B2, Keidas, työhuone B203. Tiedustelut sivuaineopintojen käytännönjärjestelyistä.

Makroskooppinen anatomia:
Sivuaineopinto-oikeus myönnetään pääsääntöisesti loppututkinnon suorittaneelle sivuaineopiskelijalle. Sivuaineopinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan. Opinto-oikeus voidaan myöntää vuosittain 1-2 opiskelijalle/opintokokonaisuus tai opintojakso:
MEDI0026 Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta (TLRT) 9 op. Vastuuopettaja: professori Juha Peltonen. Hakemus palautetaan tiedekuntaan tai opetushoitajalle viimeistään 30.9.
BIOT2004 Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I (Tuki- ja liikuntaelimistö) 3 op. Vastuuhenkilö: professori Juha Peltonen. Hakemus palautetaan tiedekuntaan tai opetushoitajalle viimeistään 31.1.

Solu- ja kehitysbiologia:
Sivuaineopinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan. Opinto-oikeus voidaan myöntää 1-2 opiskelijalle/opintokokonaisuus tai opintojakso:
MEDI0601 Solu- ja kehitysbiologia (SKB) 11 op. Vastuuhenkilö: professori Juha Peltonen. Hakemus palautetaan tiedekuntaan tai opetushoitajalle viimeistään 31.5.
ANAT1200 Solu- ja molekyylibiologia (SMB) 14 op. Vastuuhenkilöt: Kaisa Ivaska ja Tiina Laitala-Leinonen. Hakemus palautetaan tiedekuntaan tai opetushoitajalle viimeistään 31.5.
ANAT1206 Kehitys- ja lisääntymisbiologia 3 op. Vastuuhenkilö: professori Juha Peltonen. Hakemus palautetaan tiedekuntaan tai opetushoitajalle viimeistään 30.9.
ANAT1308 Vertaileva anatomia ja fysiologia 2 op. Vastuuhenkilö: professori Juha Peltonen. Hakemus palautetaan tiedekuntaan tai opetushoitajalle viimeistään 30.9.
BIOT1038 Syöpäbiologia 6 op. Vastuuhenkilö: professori Sari Mäkelä. Hakemus palautetaan tiedekuntaan tai opetushoitajalle viimeistään 30.1.

Anatomia/biofysiikan laboratorio

MINOR SUBJECT STUDIES IN BIOMEDICAL IMAGING - Biomedical Imaging -sivuainekokonaisuus
Biomedical Imaging Science

ANAT5101 Physical Basis of Medical Imaging, 4 ECTS
ANAT5103 Biomedical Instrumentation, 5 ECTS
BIMA2101 Digital Image Processing, 5 ECTS
BIMA2104 Nanoscopic Imaging in Biomedical Research, 2 ECTS
ÅA_1903 Introduction to Biophysics, 5 ECTS
ANAT5105 Fluorescence in Bioanalytical Research, 4 ECTS (not available for Biotech DI students)
ÅA_0432 Bioimaging and Microscopy, 5 ECTS


Detailed description of the courses can be found in the Biomedical Imaging study guide:
https://nettiopsu.utu.fi/opas/tutkintoOhjelma.htm?rid=24322&uiLang=fi&lang=en&lvv=2015

Background and intake:
5-6 students with suitable background (e.g. biotechnology, information technology, bioinformatics) can be selected annually. The same package will also be offered for Åbo Akademi University students.
The study right will be given for one study year.

Application procedure:
Application form can be found here: http://www.utu.fi/en/sites/biomedicine/programmes/bioimaging/Documents/Minor_subject_fillableform.docx

The applicants should select a minimum of 25 ECTS of the offered courses. If the applicant studies in the biotechnology DI programme, a minimum amount of courses is 20 ECTS, excluding ANAT5105 Fluoresence in Bioanalytical Research.

Deadline for applications is annually July 15th.


Lisätietoja: eeva.rainio@utu.fi
http://www.bioimaging.fi
Vastuuhenkilö: professori Pekka Hänninen.


BAKTEERIOPPI, IMMUNOLOGIA JA VIRUSOPPI

Oppiaineissa voi suorittaa sivuaineopintoja seuraavasti:
Bakteeriopin, immunologian ja virusopin perusteet; syksyisin toteutettava luentokurssi, joka käsittää "Mikrobit ja ihminen" -opintokokonaisuuden luennot (6op). Opiskelija voi valita myös pelkästään bakteeriopin, immunologian tai virusopin luennot (2op/oppiala). Opinnot sopivat luonnontieteellisten aineiden opiskelijoille. Opintosisällön ymmärtäminen edellyttää aiempia solu- ja molekyylibiologian opintoja.

Vastuuhenkilöt: Bakteeriopin professori Jaana Vuopio, jaana.vuopio@utu.fi, ja dos. Veijo Hukkanen, veijo.hukkanen@utu.fi

Lisäksi tarjotaan seuraavat valinnaiset kurssit:
Kevät 2017:
Bakteerioppi:
Bakteerien lääkeresistenssi Suomessa ja maailmalla (englanninkielinen); luentokurssi sekä tentti. 2op.
Vastuuhenkilö: professori Jaana Vuopio

Virusoppi:
Kliininen virologia (suomenkielinen): luentokurssi, 2op.
Vastuuhenkilö: Sisko Tauriainen

Kevät 2018:
Virusoppi:
Molecular Virology (englanninkielinen); luentokurssi. 2op.
Vastuuhenkilö: dos. Matti Waris

Immunologia:
Course on Advanced Immunology (englanninkielinen); luentokurssi sekä pienryhmissä tehtävä essee. 2op.
Vastuuhenkilöt: professori Marko Salmi, professori Olli Lassila ja dosentti Arno Hänninen


FARMAKOLOGIA, LÄÄKEKEHITYS JA LÄÄKEHOITO

Farmakologian, lääkekehityksen ja lääkehoidon oppiaineessa voi suorittaa sivuaineopintoina oppiaineen sivuilla esitettyjä opintojaksoja
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/farmakologia/opiskelu/Sivut/Sivuaineopinnot.aspx


FYSIOLOGIA

Ravitsemusoppi:
Opetuksen vastuuhenkilö: professori Harri Niinikoski (hjniin@utu.fi) ja dosentti Kirsi Laitinen (kirsi.laitinen@utu.fi) Tiedustelut sivuaineopintojen sisällöistä.
Opetushoitaja: Jenni Heinonen (jenni.heinonen@utu.fi), puh. 02-3337673, Medisiina B2, Keidas, työhuone B203. Tiedustelut sivuaineopintojen käytännönjärjestelyistä.

Sivuaineopinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan. Sivuaineopinto-oikeus voidaan myöntää vuosittain 2-3 opiskelijalle/opintojakso:
FYSO5641 Ruoansulatus ja ravitsemus 3 op (Sivuaineopiskelijoiden opintojaksoon eivät kuulu anatomian osuus ja harjoitustyöt). Hakemus palautetaan tiedekuntaan tai opetushoitajalle viimeistään 30.11.
FYSO5621 Ravintofysiologia 2 op. Hakemus palautetaan tiedekuntaan tai opetushoitajalle viimeistään 30.11.

Opintojakson MEDI1052 Ruoansulatus ja ravitsemus 3 op suoritettuaan opiskelija voi hakea sivuaineoikeutta myös seuraaville opintojaksoille:
FYSO5622 Ravinto ja terveys 2op. Hakemus palautetaan tiedekuntaan tai opetushoitajalle viimeistään 31.5.
FYSO5636 Elintarvikkeet lääkkeenä 2 op. Hakemus palautetaan tiedekuntaan tai opetushoitajalle viimeistään 30.11.

Endokrinologia:
Opetuksen vastuuhenkilö: kliininen opettaja Nafis Rahman (nafrah@utu.fi). Tiedustelut sivuaineopintojen sisällöistä.
Opetushoitaja: Jenni Heinonen (jenni.heinonen@utu.fi), puh. 02-3337673, Medisiina B2, Keidas, työhuone B203. Tiedustelut sivuaineopintojen käytännönjärjestelyistä.

Sivuaineopinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan. Sivuaineopinto-oikeus voidaan myöntää vuosittain 2-3 opiskelijalle/opintojakso:
FYSO1053 Endokrinologia 2 op. Hakemus palautetaan tiedekuntaan tai opetushoitajalle viimeistään 31.1.
FYSO5620 Reproduktiobiologia 2 op. Hakemus palautetaan tiedekuntaan tai opetushoitajalle viimeistään 31.5.

Neurobiologia:
Opetuksen vastuuhenkilö: yliopisto-opettaja Pia Salo (pia.m.salo@utu.fi). Tiedustelut sivuaineopintojen sisällöistä.
Opetushoitaja Hannele Nysten (hannys@utu.fi), puh. 02-3337371, Medisiina B1, työhuone B111. Tiedustelut sivuaineopintojen käytännön järjestelyistä.

Sivuaineopinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan. Sivuaineopinto-oikeus voidaan myöntää vuosittain 2-3 opiskelijalle/opintojakso:
MEDI4021 Hermoston rakenne ja toiminta 6 op. Hakemus palautetaan tiedekuntaan tai opetushoitajalle viimeistään 31.5.


HOITOTIEDE

Hoitotieteessä voi sivuaineena suorittaa hoitotieteen perusopinnot 25 op ja hoitotieteen aineopinnot 35 op.

Opintokokonaisuuksien opintojaksot ja sisällöt on kuvattu hoitotieteen opinto-oppaassa.

Hoitotieteen perusopinnot 25 op
Vuosittain uusia sivuaineopiskelijoita otetaan enintään viisi (5). Hakulomake toimitetaan tiedekunnan kansliaan 15.8.2017 mennessä.

Hoitotieteen aineopinnot 35 op
Suoritettuaan hoitotieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin opiskelija voi jatkaa hoitotieteen aineopintoja sivuaineopintoinaan. Opiskelemaan otetaan vuosittain enintään viisi (5) opiskelijaa.

Hoitotieteessä voi suorittaa täydentävinä tai erillisopintoina hoitotieteen didaktiikan opintoja (35 op). Opiskelemaan otetaan vuosittain enintään kolme (3) opiskelijaa. Hakijalta edellytetään terveystieteiden maisterin/terveydenhuollon kandidaatin tutkintoa. Lisäksi edellytetään kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op) suorittamista. Hakemukseen tulee liittää vapaamuotoiset perustelut opintojen tarpeellisuudesta ja tieto harjoittelupaikasta. Jos hakijoita on enemmän kuin kiintiö on, valinnan perusteina käytetään esitettyjä perusteluita ja harjoittelupaikkaa. Haku 31.7.2017 mennessä.

Yhdyshenkilönä on hoitotieteen opinnoissa hoitotieteen laitoksen yliopisto-opettaja Jaana Koskenniemi (puh. 029 450 3151) ja hoitotieteen didaktiikan opintojen osalta yliopistonlehtori Leena Salminen (puh. 029 450 3150).

LÄÄKETIETEELLINEN BIOKEMIA JA GENETIIKKA

Lääketieteellinen biokemia, molekyylibiologia ja molekyylilääketiede 16 op
Opiskeluoikeutta hakevien tulee ilmoittautua lääketieteellisen biokemian professorille toukokuun loppuun mennessä. Hakijan tulee myös täyttää ja palauttaa tiedekunnan hakemus sivuaineopintoihin ja palauttaa se tiedekuntaan. Sivuaineopinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan.

Opintokokonaisuudesta voi suorittaa osia seuraavasti:
- Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede, 10 op
- Molekyylilääketieteen valinnaiskurssi, 1-6 op

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede opintokokonaisuuteen hyväksytään enintään 2 opiskelijaa/lukukausi ilmoittautumisjärjestyksessä. Pelkälle molekyylilääketieteen valinnaiskurssille (1-6 op) voidaan hyväksyä useampikin hakija. Opiskelu tentteineen tapahtuu yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Sivuaineopiskelijalla tulee olla vähintään kahden vuoden edeltävät opinnot omassa tiedekunnassaan ja opiskelijan on osoitettava hallitsevansa biokemian perustiedot. Näistä on liitettävä selvitys hakemukseen.

Yhteyshenkilö prof. Klaus Elenius, puh. 333 7240, klaus.elenius@utu.fi

NEUROLOGIA 13 op

Neurologian sivuaineopintoihin voidaan hyväksyä Turun yliopiston ja Åbo Akademin psykologian opiskelijoita. Kurssin sisältö on sama kuin lääketieteen opiskelijoiden neurologian kurssi sillä poikkeuksella, että sivuaineopiskelijat eivät tee omakohtaista potilaiden tutkimusta, vaan seuraavat soveltuvilta osin lääketieteen opiskelijoiden toimintaa.

Ensimmäinen vaihe on pyrkiä neurobiologian kurssille (MEDI4021 Hermoston rakenne ja toiminta) . Kurssi järjestetään syyslukukaudella ja sen laajuus on 6 op. Kurssille hakeutumisesta tulee ottaa yhteyttä fysiologian oppiaineen yliopisto-opettaja Pia Saloon (pia.m.salo@utu.fi).

Toisessa vaiheessa on farmakologian kurssi, joka sisältää perusfarmakologian, perifeerisen ja keskushermoston farmakologian luennot ja tentin 2 op. Opetus järjestetään kerran lukuvuodessa (keväällä, C4-kurssi, ks. Lääkehoitojen perusteet). Kurssille voidaan hyväksyä sivuaineopiskelijoita, jotka ovat suorittaneet neurobiologian kurssin. Kirjallinen hakemus, jonka liitteenä tulee olla selvitys suoritetuista opinnoista, on jätettävä Farmakologian, lääkekehityksen ja lääkehoidon toimistoon. Tiedustelut farmakologian apulaisopettaja.

Kun neurobiologia ja farmakologia on suoritettu, voi hakea opinto-oikeutta neurologian opintojaksolle. Neurologian opintojaksoon voidaan valita enintään 5 opiskelijaa. Hakemus, josta tulee ilmetä opintosuoritukset ja perustelut osoitetaan professori Seppo Soinilalle, TYKS Neurologian klinikka, Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, 20521 Turku. Kurssin käytännön asioista tietoja saa opetushoitaja Ritva Eklundilta (reklund@utu.fi).


PSYKIATRIA 3 op

Psykiatrian sivuaineopintoihin voidaan hyväksyä Turun yliopiston ja Åbo Akademin muiden tiedekuntien opiskelijoita seuraavasti:

Psykiatrian perusteet 3 op käsittää Psykiatrian kurssin (C8-lukukausi) luennot ja niitä koskevien luentopäiväkirjojen laatimisen. Opintoihin voidaan ottaa lukuvuosittain korkeintaan 8 opiskelijaa.

Psykiatrian sivuaineopiskelua koskevat tiedustelut psykiatrian opetushoitaja Ritva Eklund (p. 266 2529) ritva.eklund@utu.fi.


PATOLOGIA (tautioppi) 1-13 op

Tautiopin sivuaineopinnot voivat sisältää yleispatologiaa ja/tai elinpatologiaa opiskelijan opintotaustasta ja tarpeista riippuen. Opiskelijalle suunnitellaan henkilökohtainen oppisisältö kurssien puitteissa. Opiskelu koostuu luennoista ja erilaisista harjoitustöistä.

Patologian opetus sijoittuu pääasiassa opintokokonaisuuteen Tautioppi MEDI1410 sekä yleispatologian valinnaiskursseihin PATO5908 ja PATO5909. Opinto-oppaasta löytyy tiedot kurssien sisällöstä. Lisätietoja antaa opetushoitaja. Sivuainehakemukset toimitetaan opetushoitajalle tai tiedekunnan kansliaan.

Opetusta annetaan sivuaineopiskelijoille paikkatilanteesta riippuen.Tiedekunnan ulkopuolisilta sivuaineopiskelijoilta vaaditaan yleispatologian kirjatentti (2op) tai vastaavat aikaisemmat opinnot.
Kirjatentin vaatimuksena on oppikirja:Karttunen - Soini - Vuopala: Tautioppi. Edita 2005.

Opetuksen vastuuhenkilö: professori Ilmo Leivo (ilmo.leivo@utu.fi)
Tiedustelut, neuvonta ja muut käytännön järjestelyt: opetushoitaja Hannele Nysten, hannele.nysten@utu.fi, Medisiina B111

avaa kaikki
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules
Postgraduate Degrees, med