Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
III Laitoksen valinnaiset opintojaksot

Sisältö

Vapaavalintaiset kurssit vaihtelevat vuosittain, tarkemmat tiedot ilmoitetaan lukukausittain julkaistavassa opetusohjelmassa https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/index.htm .

Laitoksen valinnaisten jaksojen kohdalla on kuvattu laitoksen yhteiskursseja. Niiden lisäksi espanjan opiskelijat voivat suorittaa myös seuraavien oppiaineiden järjestämiä kursseja:

Englanti:
Literary Theory (Kirjallisuusteorian kurssi, luento-opetus)
Theories of Language and Discourse (diskurssianalyysin teoriakurssi, luento-opetus)
Introduction to Systemic-Functional Linguistics (Diskurssianalyysi, luento-opetus)

Fonetiikka:
Vieraan kielen äänteiden oppiminen I
Vieraan kielen äänteiden oppiminen II, työpaja
Johdatus kokeellisiin menetelmiin (Tutustuminen fonetiikan kokeelliseen tutkimukseen, harjoitukset,
laboratoriodemot)
Harjoittelu (Tarjolla harjoittelupaikkoja muillekin kuin fonetiikan opiskelijoille)
Tutkimusprojektikurssi (Fonetiikan tutkimuksen käytänteet, tutkimusprojektin vaiheet, tutkimuksen tekeminen)
Pro gradu -seminaari (Avoin foneettisesta aiheesta gradua tekeville)

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus:
Korpus-työpaja (korpusaineistojen käyttö)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

III Laitoksen valinnaiset opintojaksot

KKLT0008 Turku Modern Languages, 5 op
KKLT0011 Tutkijan taidot, 5–10 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset