Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hammaslääketieteen opintokokonaisuudet

Lisätiedot

HLL-opintokokonaisuudet 2016-2018


DENT0010 Kasvaminen hammaslääkäriksi -opintokokonaisuus
- Johdanto yliopisto-opiskeluun ja hammaslääkärin toimintaympäristöt (1. vuosi) 2 op
- Mentorointi (1.-5. vuosi) 1 op


DENT0020 Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta -opintokokonaisuus (1. syksy)
- Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta 7 op


DENT030 Purentaelimistön rakenne ja toiminta -opintokokonaisuus
- Pään ja kaulan syventävä anatomia (1. syksy) 3 op
- Hampaiden muoto ja toiminta (1. syksy) 3 op
- Purentafysiologian perusteet (1. kevät) 1 op


DENT0600 Solu- ja kehitysbiologia -opintokokonaisuus (1. syksy)
- Solu- ja kehitysbiologia 11 op


DENT0075 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede -opintokokonaisuus (1. kevät)
- Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede 10 op


DENT0080 Sisäelimistön rakenne ja toiminta -opintokokonaisuus (1. kevät)
- Endokrinologia 2 op
- Verenkierto, hengitys ja nestetasapaino 5 op
- Ruoansulatus ja ravitsemu 5 op


DENT0110 Hermoston rakenne ja toiminta -opintokokonaisuus (2. syksy)
- Hermoston rakenne ja toiminta 8 op
- Purentaelimistön hermostollinen säätely 2 op


DENT0125 Ihmisen kasvu ja kehitys -opintokokonaisuus (2. syksy)
- Ihmisen kasvu ja kehitys 3 op


DENT0029 Anatominen ruumiinavaus / soveltava anatomia -opintokokonaisuus (2. syksy)
- Anatominen ruumiinavaus / soveltava anatomia 3 op


DENT0130 Purentaelimistön muotoutuminen ja kasvu -opintokokonaisuus
- Kasvojen rakenteet ennen syntymää (2. syksy) 2 op
- Kasvojen rakenteet syntymän jälkeen (2. kevät) 2 op


DENT0460 Mikrobit ja ihminen -opintokokonaisuus (2. syksy)
- Mikrobit ja ihminen 3 op


DENT0150 Terve ja sairas suu -opintokokonaisuus
- Parodontologian perusteet ja ientulehduksen ehkäisy ja hoito (2. syksy) 2 op
- Kariesopin peruskurssi, karieksen ehkäisy ja korjaava karieshoito I (2. kevät) 5 op


DENT0170 Materiaalit, laitteet ja vastaanoton turvallisuus -opintokokonaisuus
- Johdatus säteilyfysiikkaan (2. syksy) 1 op
- Johdatus biomateriaalitieteeseen (2. kevät) 2 op
- Restoratiiviset ja proteettiset hammashoidon biomateriaalit (3. syksy) 2 op
- Biomateriaalien ja kudosten vuorovaikutus (4. syksy) 1 op


DENT0145 Tautioppi -opintokokonaisuus (2. vuosi)
- Tautioppi lopputentti, tautioppi välitentti, tautioppi mikroskooppitentti 10 op


DENT0160 Sairauksien ehkäisy ja hoito (SEH) -opintokokonaisuus (2. kevät)
- Lopputentti, välitentit, terveyden edistämisen ryhmätyöt 12 op


DENT4012 Hammaslääketieteen integroidut opintojaksot
- Paikallispuudutus (2. kevät) 1 op
- Päivystyshammashoito (4. kevät) 1 op
- Implantologia: Protetiikka ja suu- ja leukakirurgia 2 op
- Gerodontologia 1 op


DENT0200 Sosiaalihammaslääketiede -opintokokonaisuus
- Suun terveydenhuollon eettiset ja juridiset perusteet (3. syksy) 2 op
- Hammaslääkärinä suun terveydenhuollossa (4. kevät) 3 op
- Hammaslääkärin monet roolit työelämässä (5. kevät) 3 op


DENT4009 Kliininen hammashoito/Hammaslääketieteellinen radiologia -opintokokonaisuus
- Radiologian tekniikka ja diagnostiikka (3. syksy) 2 op
- Radiologisen tekniikan ja diagnostiikan syventävä osa (3. kevät) 1 op


DENT4004 Kliininen hammashoito/Kariesoppi -opintokokonaisuus
- Korjaava karieshoito II (3. syksy) 6 op
- Kuiva suu, eroosio, suunhoitoaineet (3. syksy) 1 op
- Kariologia ja endodontia: juurihoito (3. kevät) 3 op


DENT4005 Kliininen hammashoito/Parodontologia -opintokokonaisuus
- Parodontaalisen infektion synty, diagnostiikka ja anti-infektiivinen hoito (3. syksy) 3 op
- Vaativa parodontologinen hoito (3. kevät) 3 op
- Parodontologisen tietouden syventäminen (4. kevät) 2 op


DENT0542 Kliininen hammashoito/Protetiikka ja purentafysiologia -opintokokonaisuus
- Purentatoimintahäiriöt ja niiden hoito (3. syksy) 3 op
- Kiinteä protetiikka (3. kevät) 6 op
- Hampaattoman suun hoito (3. kevät) 2 op
- Irroitettavat osaproteesit (4. syksy) 2 op
- Leukanivelsairauksien diagnostiikka ja hoitoperiaatteet (4. kevät) 1 op


DENT0260 Suu- ja leukakirurgia -opintokokonaisuus
- Suu- ja leukakirurgian perusteet ja hampaan poisto (3. syksy) 3 op
- Operatiivinen suu- ja leukakirurgia (4. syksy) 1 op
- Hammas- ja leukavammat (4. kevät) 1 op
- Kivunhoito hammaslääketieteessä (5. kevät) 1 op
- Operatiivinen suu- ja leukakirurgia II (5. kevät) 1 op


DENT4010 Kliininen hammashoito /Suupatologia -opintokokonaisuus
- Suupatologian syventävä osa ja suulääketiede (3. syksy) 3 op
- Kliininen kuva, diagnostiikka ja hoito (KDH-seminaarit) (5. vuosi) 2 op


DENT4002 Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi -opintokokonaisuus
- Purentavirheiden diagnostiikka ja varhaishoito (3. kevät) 3 op
- Oikomishoidon periaatteet (4. syksy) 2 op


DENT0280 Kliininen lääketiede -opintokokonaisuus
- Korva-, nenä- ja kurkkutaudit (3. kevät) 1 op
- Sisätaudit (3. kevät) 2 op
- Anestesiologia (3. vuosi) 1 op
- Yleiskirurgia (4. syksy) 1 op
- Kliinistä farmakologiaa hammaslääketieteen opiskelijoille (4. syksy) 1 op
- Ihotaudit ja allergologia (4. syksy) 1 op
- Lastentaudit (4. syksy) 1 op
- Psykiatria (4. syksy) 1 op


DENT4008 Kliininen hammashoito/Lasten hammashoito
- Lasten ja nuorten hammashoito ja hammassairauksien ehkäisy (4. syksy) 3 op
- Hammaslääketieteellinen kliininen genetiikka (4. kevät) 1 op


DENT0126 OSCE ja kuntatentti (4. kevät)
- Kuntatentti 1 op
- OSCE 1 op


DENT0430 Ajankohtaista ja täydentävää tietoa hammaslääketieteestä (4. - 5. vuosi) 3 op
- Oikeushammaslääketiede
- Säteilysuojelu ja laadunvarmistus kuvantamistutkimuksissa
- Teoriaopinnot ja Minisymposium
- Tutkimusseminaarit


DENT0190 Kliininen hoitoharjoittelu -opintokokonaisuus 43 op
- Valmennus kliiniseen hoitoharjoitteluun (3. syksy) 2 op
- Kliininen hoitoharjoittelu (3. lukuvuosi) 10 op
- Kliininen hoitoharjoittelu (4. lukuvuosi) 15 op
- Kliininen hoitoharjoittelu (5. lukuvuosi) 14 op
- Kliiniset seminaarit (5. vuoden syksy) 1 op
- Kliiniset seminaarit (5. vuoden kevät) 1 op


DENT0003 Oppiaineiden lopputentit (5. vuosi) 6 op
- Sosiaalihammaslääketiede
- Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi
- Suu- ja leukakirurgia
- Kariesoppi
- Parodontologia
- Biomateriaalitiede, laitteet ja vastaanoton turvallisuus
- Suupatologia
- Hammaslääketieteellinen radiologia
- Protetiikka ja purentafysiologia


DENS1001 Syventävät opinnot, kieli- ja viestintäopinnot 8 op
- Englannin kieli: Dental English 1 op
- Hammaslääketieteen suomalaistaminen ja yleistajuistaminen 1 op
- Suomen kieli hammaslääkärin työssä 1 op
- Hammaslääketieteen kirjoitusklinikka 1 op
- Kokouskäytännöt ja puheviestintä, lääke- ja hammaslääketiede 1 op
- Svenska för tandläkarestuderande, skriftlig 1 op
- Svenska för tandläkarestuderande, muntlig 2 op


DENS1005 Tieteellisen ajattelun lähtökohdat 8 op
- Lääketieteen historia 1 op
- Tieteenfilosofia ja tieteellinen menetelmä 1 op
- Epidemiologian perusteet 1 op
- Lääketieteellisen etiikan käytäntö ja teoria 1 op
- Biostatistiikan perusteet 3 op
- Tiedonhaun opetus (kotimaiset tietokannat, harjoitustehtävät) 0-1 op
- Tiedonhaun opetus (kansainväliset tietokannat, harjoitustehtävät) 0-1 op
- Tiedonhaun opetus (tiedonhaun klinikka) 0-1 op


DENS1003 Syventävät opinnot, kaikille pakolliset syventävät opinnot 16 op

DENS1004 Syventävät opinnot, valinnaiset syventävät opinnot 4-24 op

DENS1002 Syventävät opinnot, kirjallinen opinnäytetyö, tutkielma 20-40 op

DENS1006 Syventävä käytännön harjoittelu 30 op

avaa kaikki
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet