Sosiologian sivuaineopintokokonaisuudet, 2016-2017, 25–35 ECTS

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Sosiologian sivuaineopiskelija voi suorittaa joko sosiologian suppean sivuaineopintokokonaisuuden (25 op) tai sosiologian suppean ja laajan sivuaineopintokokonaisuuden (25 op + 35 op). Sivuaineopiskelija voi myös suorittaa sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuuden ja sosiologian laajan sivuaineopintokokonaisuuden (25 op + 35 op).
Sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille on tarjolla 25 op:een sivuaineopintokokonaisuus.
Sivuaineopintokokonaisuus (25 op):
P.1 Suomalainen yhteiskunta, 6 op
P.2 Sosiologian perusteet, 3 op
P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta, 4 op
P.4 Vapaavalintaiset opinnot, 12 op
Laaja sivuaineopintokokonaisuus (35 op):
A.1 Vapaavalintaiset opinnot, 6op
A.2 Sosiologian teoriat, 5 op
A.3 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 8 op
A.4 Laadulliset tutkimusmenetelmät, 8 op
A.5 Tutkimusosaamisen hyödyntäminen ja soveltaminen, Tieteellinen kirjoittaminen, 2 op
A.5 Tutkimusosaamisen hyödyntäminen ja soveltaminen, Praktikum, sivuaineopiskelijan suoritus, 6 op
Sivuaineopinnot sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille (25op):
A.1 Vapaavalintaiset opinnot,12 op
A.2 Sosiologian teoriat, 5 op
A.5 Tutkimusosaamisen hyödyntäminen ja soveltaminen, Tieteellinen kirjoittaminen, 2 op
A.5 Tutkimusosaamisen hyödyntäminen ja soveltaminen, Praktikum, sivuaineopiskelijan suoritus, 6 op

avaa kaikki

Sosiologian sivuaineopintokokonaisuudet, 2016-2017

Sosiologian suppeat sivuaineopinnot 25 op
P.4 Vapaavalintaiset opinnot 12 op
Tässä kohdassa suoritetaan yhteensä neljä 3 op laajuista kokonaisuutta. Suoritustapoja ovat osallistuminen luentokurssille, essee tai kirjatentti.
Department of Social Research
Social Research
Finnish Study Modules
Department of Social Research
Social Policy
Social Work
Sociology
Economic Sociology