Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Jatko-opinnot, yritysjuridiikan pääaineopinnot

Sisältö

Keskeisessä asemassa yritysjuridiikan tutkimuksessa ovat yhtiöoikeus ja rahoitusmarkkinoiden sääntely sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yritystoimintaan liittyvät vero-oikeudelliset kysymykset. Yleistavoitteena on lisäksi kokonaiskuvan antaminen oikeusjärjestelmämme rakenteesta ja toiminnasta erityisesti talouselämän piirissä esiintyvien oikeudellisten ongelmien näkökulmasta. Yritysjuridiikka tarjoaa pitkälle ulottuvia erikoistumismahdollisuuksia lähinnä taloushallinnon piiriin kuuluvilla liikejuridiikan erityisalueilla ja antaa valmiudet esimerkiksi yritysverotuksen, rahoituksen, tilintarkastuksen ja muun taloushallinnon asiantuntijatehtäviin.

Opintojen tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja oikeustieteen tutkimuksen menetelmistä ja laajentaa hänen tieteellisiä kytkentöjään sekä täydentää hänen valmiuksiaan tutkimuksen tekemisessä. Jatko-opiskelijan valittavana ovat lisäksi aineen tarjoamat syventävät opintojaksot, joita ei ole sisällytetty KTM-tutkintoon. Opintojaksojen kuvauksen löytyvät KTM-tutkintovaatimusten puolelta. Opintojakson YJJ1 suorittavat kaikki jatko-opiskelijat. Tämän jälkeen opinnot painottuvat kunkin valitseman tutkimusteeman mukaisesti. Opintojaksoista YJJ2a ja YJJ2b opiskelija valitsee tutkimusalansa mukaisen vaihtoehdon.

Lisätiedot

Yritysjuridiikan jatko-opintoihin liittyen katso tiedot opinto-oppaasta ja opinto-opuksesta, ja ole yhteydessä ohjaajaasi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turku School of Economics
avaa kaikki
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law