Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Jatko-opinnot, taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien pääaineopinnot

Sisältö

Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien opetuksen päämääränä on harjaannuttaminen kvantitatiivisiin analyyseihin sekä perehdyttäminen taloustieteiden matemaattisten apuneuvojen käyttöön suunnittelussa, päätöksenteossa ja tutkimuksessa. Jatko-opintojen yhteydessä opiskelun painopiste on nimenomaan opiskelijan analyysitaidon kehittämisessä lähtien ilmiön havainnoimisesta, havaintojen kuvallisesta hahmottamisesta ja kvantitatiivisten menetelmien valinnasta ja päätyen menetelmien tehokkaaseen tietokonetoteutukseen sekä tulosten tulkintaan ja raportointiin. Jatkoopiskelijan on kehitettävä kokonaisnäkemystä menetelmien soveltamisesta ja valintamahdollisuuksista sekä tutkijankykyä. Jatko-opiskelu tähtää siten myös riittävän laaja-alaiseen yleistietouden antamiseen sekä tieteenalan historiallisen kehityksen tuntemiseen. On toivottavaa, että jatko-opiskelijat suorittavat harjoitustöissä analyyseja, jotka liittyvät yritysten, laitosten tai tutkimusprojektien ongelmiin, koska tällöin tärkeä tulosten tulkintavaihe ja muut käytännön asettamat ehdot tulevat mukaan.

Lisätiedot

Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien pääaineen jatko-opiskelijoiden on suoritettava opintojakso TKMJ6. Muut opintojaksot ovat valinnaisia. Jatko-opintoihin voidaan sisällyttää myös muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja, joista on sovittava erikseen aineen vastuuopettajan kanssa. Jatko-opiskelijan valittavana ovat lisäksi ne aineen tarjoamat syventävät TKMS-opintojaksot, jotka eivät sisälly hänen KTM-tutkintoonsa. Syventävien jaksojen kuvaukset löytyvät KTM-tutkintovaatimusten puolelta.

Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien jatko-opintoihin liittyen katso tiedot opinto-oppaasta ja opinto-opuksesta, ja ole yhteydessä ohjaajaasi.

Metoditutkimuksen lehtorin opetuksesta ja palveluista:
Oppiaineen taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät metoditutkimuksen lehtori VTL Satu-Päivi Kantola antaa yksilöllistä ohjausta tilastollisten ja muiden kvantitatiivisten menetelmien käyttöä koskevissa kysymyksissä korkeakoulun kaikkien oppiaineiden sekä perus- että jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki

Jatko-opinnot, taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien pääaineopinnot

TK085006 TKMJ6 Erikoistumisosa, 8 op
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos